CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

11/12/2018 2:15 CH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày một tăng cao, khiến ngành điều dưỡng ngày càng khẳng định được vị thế trong việc đào tạo nhân lực phục vụ cho y tế. WHO cũng đánh giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe do điều dưỡng – hộ sinh cung cấp là một trong những trụ cột của hệ thống dịch vụ у tế. Điều dưỡng viên có nhiệm vụ chăm sóc, tối ưu hóa về sức khỏe, xoa dịu nỗi đau qua điều trị… nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu tăng cường chăm sóc sức khỏe cá nhân, gia đình, cộng đồng.

Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, nguyên là giảng viên của các trường Điều dưỡng Nam Định, Y Hà Nội, Y Thái Bình… hệ thống phòng thí nghiệm đạt chuẩn, chương trình đào tạo Điều dưỡng của Đại học Phenikaa được thiết kế dựa trên triết lý đào tạo CDIO, hướng đến đáp ứng chuẩn đầu ra của doanh nghiệp trên thực tế.

Ngoài ra, Chương trình còn áp dụng các phương pháp học tập chủ động: Học tập qua dự án (Project Based learning), Kiến tập, Thực tập tại bệnh viện… nhằm giúp sinh viên có thực hành, trải nghiệm thực tế, là tiền đề cho thành công của các em sau này. Bên cạnh đó, các chương trình hợp tác sâu rộng của Khoa Điều dưỡng Đại học Phenikaa với nhiều đối tác tại Nhật Bản giúp sinh viên của khoa có nhiều cơ hội sang Nhật Bản làm việc sau khi tốt nghiệp.