CHUYÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

11/12/2018 2:14 CH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới, Tiếng Anh được coi là ngôn ngữ toàn cầu, là phương tiện giao tiếp phổ biến ở hầu hết các lĩnh vực thương mại, văn hóa, kinh tế, du lịch, ngoại giao…Vì vậy làm chủ được ngôn ngữ này sẽ giúp ích rất nhiều cho sinh viên trong quá trình phát triển bản thân và sự nghiệp sau này.

Chương trình đào tạo Ngôn ngữ Anh của Đại học Thành Tây được thiết kế dựa trên các nghiên cứu về ngữ pháp, phong cách, phân tích và ngôn ngữ học ứng dụng. Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh được trang bị các kiến thức nền tảng về ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử nước Anh và các nước sử dụng tiếng Anh, đồng thời trang bị thêm các kiến thức về kinh tế, thương mại, quản lý, du lịch, khách sạn, xuất nhập khẩu, công nghệ thông tin… để sẵn sàng mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Trong quá trình học, sinh viên được hướng dẫn hình thành các kỹ năng thế kỷ 21: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng học tập suốt đời thông qua các dự án thực tế được triển khai trong môi trường thực tiễn. Những năng lực đạt được sau khi tốt nghiệp sẽ giúp sinh viên bứt phá và được săn đón bởi các nhà tuyển dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.